Ukipen-Lente mota guztien egokitzapenean espezializatutako zentroa. Gaur egun daude ukipen-leiar-jendetza: bigunak konbentzionalak, erabili eta botatzekoak hilerokoak, hamabost egunez behingoak, egunekoak. Gasarekin, rigidas-arekin, iragazkorrak diren leiarrak. Silikona-hidrogel leiarrak. Presbiziarako mailakako ukipen-leiarrak. Toricas-a leiarrak. Irisaren kolorea aldatzeko leiar kosmetikoak. Doan eta konpromisorik gabe probatzera ikusten dute.

Markak: Cooper-Ikusmen, Jhonson&Jhonson, Ciba-Vision, Bauch&Lomb.